RIJMKRONIEK VAN KLAAS KOLYN

 

cold case onderzoek naar het auteurschap

 

 

Abt Nicolaas van Sassenheim (ca. 1200-1269, abt 1263-1269).

 

 

 

 

BIJLAGEN

 

 

                                                                                                                         

Hier vindt u teksten van bijdragen, die van belang zijn geweest voor het (on)echt verklaren van de Rijmkroniek van Klaas Kolyn, alsmede over het veronderstelde auteurschap.

 

Hugo Franciscus van Heussen, Oudheden en Gestichten van Kennemerland, enz. Voorrede, 1721

Van Heussen geeft in zijn voorrede een reeks van overeenkomsten tussen Kolyn en Scriverius, waarbij hij er keer op keer op wijst, dat de afwijkende opvattingen van Scriverius bevestigd worden door Kolyn. De echtheid van de Rijmkroniek stond voor hem vast en hij gebruikt Kolyn bij discussies dan ook als scheidsrechter.

 

Cornelis van Alkemade, Voorbericht op Kolyn, ca. 1730

Adriaan Kluit trof bij zijn onderzoek van de collectie van Cornelis van Alkemade en Pieter van der Schelling het voorwoord aan voor de geplande publicatie van de Rijmkroniek van Klaas Kolyn. De publikatie werd echter tot twee maal toe doorkruist door die van Dumbar (1749) en Van Loon (1745). De tekst maakt deel uit van de Brief van Adriaan Kluit aan Hendrik van Wijn, welke werd gepubliceerd in Huiszittend leven.

 

Antonius Matthaeus III, Openbaarmaking van de Rijmkroniek van Klaas Kolyn (1738)

Aankondiging van de Rijmkroniek van Klaas Kolyn door Antonius Matthaeus III in zijn Veteris aevi Analecta, V et ultimus, 1738, pag. 283. Het gaat om de tekst die eerder in 1709 is gepubliceerd, maar nu aangevuld met kennis uit de uitgave van Dumbar (1719).

 

Pieter van der Schelling in Pars' Katwijkse Oudheden, 1745 p. 337-338

Mr. Pieter van der Schelling schrijft, dat hij nu haast maakt met de publicatie van de Rijmkroniek van Klaas Kolyn. De publicatie wordt verhinderd door de onverhoedse uitgave van de Rijmkroniek door Gerard van Loon, 1745.

 

Voorreden van Gerard van Loon, 1745

In 1745 publiceerde Gerard van Loon zijn majestueuze uitgave van de Rijmkroniek van Klaas Kolyn. In het voorbericht schrijft hij, dat hij de tekst ontleend heeft aan de uitgave van Dumbar, die hem had laten weten zijn afschrift uit Brabant te hebben verkregen.

 

Verslag van het bezoek van Zacharias Konrad von Uffenbach aan Cornelis van Alkemade, d.d. november 1709. Gepubl. 1754.

Eind november 1709 brengt Zacharias Konrad von Uffenbacht een bezoek aan Cornelis van Alkemade, die hem zijn folio afschrift van de Rijmkroniek van Klaas Kolyn laat zien. Op dat moment waren de taalkundige en historische aantekeningen nog niet in het folio afschrift verwerkt.

 

Brief van Meerman aan Huydecoper, 1764

In deze brief tipt Gerard Meerman Huydecoper, dat volgens Frans van Mieris de Bossche advocaat Hendrik Graham, neef van Mr. Cornelis van Alkemade, de schrijver van de Rijmkroniek zou zijn.

 

Jan Wagenaar Toets der Egtheid, 1777

De Amsterdamse historicus Jan Wagenaar onderzocht de echtheid van de Rijmkroniek van Klaas Kolyn. Volgens Wagenaar moet de schrijver ervan de Rijmkroniek van Melis Stoke bij de hand hebben gehad. Hij stelt, dat de Rijmkroniek een 18de eeuwse mystificatie is en houdt daar - met een slag om de arm - Cornelis van Alkemade voor verantwoordelijk. Een belangrijk argument daarvoor is de geheimzinnigheid rond het originele manuscript en dat ook de 17de eeuwse historici als Scriverius geen weet hebben gehad van het bestaan van de Rijmkroniek (wat van Alkemade zelf trouwens ook aangeeft tijdens zijn gesprek met Zacharias Konrad von Uffenbach).

De tekst van Wagenaar wordt gevolgd door een recensie in Hedendaagsche Vaderlandsche Letter-Oefeningen. Zevende Deels, Eerste Stuk. Amsterdam, A. van der Kroe en Yntema en Tieboel, 1778 p. 357-360 n.a.v. De Toets der egtheid van Jan Wagenaar in: Werken van de Maatschappij der Ned. Letterkunde te Leyden. Derde deel by P. v.d. Eyk en D. Vijg, 1777.

 

Hendrik van Wijn, Tweede Avondstond, 1800

In een tweespraak behandelt Hendrik van Wijn de mystificatie van de Rijmkroniek van Klaas Kolyn, waarvan op dat moment nog Cornelis van Alkemade verdacht was.

 

Hendrik van Wijn, Huiszittend Leeven, Voorbericht, 1801

Van Wijn kondigt in zijn voorbericht de brief van Adriaan Kluit aan over het vermeende auteurschap van Cornelis van Alkemade van de Rijmkroniek van Klaas Kolyn (zie hierna). Bovendien gaat hij in op de ouderdom van het papier van het door hem verworven afschrift, dat afkomstig is van Reinier de Graaf.

 

Brief van Adriaan Kluit aan Hendrik van Wijn, 1801

Naar aanleiding van een onderzoek bij Salomon Bosch te Rotterdam, erfgenaam van Cornelis van Alkemade en Pieter van der Schelling, schrijft Adriaan Kluit aan Hendrik van Wijn, dat hij meent, dat van Alkemade veeleer slachtoffer van het bedrog is geweest en wijst hij Reinier de Graaf als de bedrieger aan. Die conclusie wordt door Hendrik van Wijn in zijn Huiszittend Leeven (1801) overgenomen.

 

G.D.J. Schotel, Leven en Werken van van Alkemade en van der Schelling(1833)

Citaten betreffen de Rijmkroniek van Klaas Kolyn uit dit overzichtswerk van Schotel, die hiervoor voornamelijk Kluit citeert.

 

Brief van G.D.J. Schotel aan Prof. G.W. Vreede, 1847

In een brief aan Prof. G.W. Vreede bepleit G.D.J. Schotel, biobibliograaf van Mr. Cornelis van Alkemade en Mr. Pieter van der Schelling dat deze zaak eens onderzocht werd.

 

Artikel van Roland de Bonth over de mystificatie van Kolyn

Het oorspronkelijk in Madoc gepubliceerde artikel, maakt deel uit van de internetversie van de Historische Mythen van Kennemerland. Het gaat om een voortreffelijk overzicht van de mystificatie van Kolyn, waarin het aandeel van de hoofdrolspelers in het drama Kolyn worden uitgelicht.  

                                                          

 

 

Webmaster: Menno M.A. Knul                                                                                                                                                                                                                      Laatst bijgewerkt: 27 februari 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.klaaskolijnnet.nl  2009